การอบรม “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1