ทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร  อาหารแห้ง และถวายเทียนพรรษา
พร้อมทั้งพัฒนาโรงเรียนและทำความสะอาดวัด
ในวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557
PAN1 PAN2 PAN3 PAN4 PAN5 PAN6 PAN7 PAN8 PAN9 PAN10 PAN11 PAN12 PAN13 PAN14 PAN15 PAN16 PAN17 PAN18 PAN19 PAN20 PAN21 PAN22 PAN23 PAN24 PAN25 PAN26 PAN27 PAN28 PAN29 PAN30 PAN31 PAN32 PAN33

ติดต่อ สพป.สก.1