ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนบ้านคลองคันฉอ

วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะครูและบุคลากรการศึกษา เพื่อให้กำลังใจและให้คำปรึกษา ณ โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา