ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1