ประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเขาฉกรรจ์

วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษ โดยนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา