ขอความร่วมมือให้โรงเรียนคัดกรองเด็กยากจนภายในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562

ขอความร่วมมือให้โรงเรียนคัดกรองเด็กยากจนให้แล้วเสร็จสิ้น  (ระบบปิดเที่ยงคืน)วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ เวลา 13.52.00 น.

002

ติดต่อเรา