โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียดขอขอบคุณ คุณฐานิกา จันทรศิริที่มาเลี้ยงอาหารเนื่องในวันเกิด