การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 ครั้งที่ 2/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 ครั้งที่ 2/2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1