การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ : สทศ (องค์การมหาชน) ได้เผยแพร่ Test Blueprint ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสามารถ Download เพื่อนำไปวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้จากลิงค์ http://gg.gg/ek7x9

 

ติดต่อเรา