กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา

วันที่ 12 กรกฏาคม  2562

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่

ได้จัดกิจกรรม “แห่เทียนวันเข้าพรรษา” ถวายวัด จำนวน  3  วัด ในตำบลหนองบอน

ติดต่อเรา