หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้กับวัดในเขตพื้นที่ให้บริการของโรงเรียน

ได้แก่ วัดทุ่งพระ วัดโคกสัมพันธ์ วัดสุขสำราญ และวัดหนองพระสระเนตร

โดยมีคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งพระ และคณะครูเข้าร่มกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม

ณ วัดสุขสำราญ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา

 

ติดต่อเรา