แสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมต้อนรับ นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และนายวิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี

 

ติดต่อ สพป.สก.1