มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1พร้อมด้วยนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1และโรงเรียนในสังกัด ได้มอบเงินช่วยเหลือ กรณีบ้านนักเรียนและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประสบอัคคีภัย ให้แก่ นางสาวจุฑามาศ บัวป้อม และเด็กชายบุญมี บัวป้อม เป็นจำนวนเงิน 12,999 บาท ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1