ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น

 

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านนาเหล่าบก อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

จึงขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมดังกล่าว ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและคำชี้แจง ได้ที่เอกสารแนบท้ายนี้ >>> คำชี้แจงและใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ติดต่อ สพป.สก.1