ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะครูและบุคลากร พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์และโรงเรียนบ้านคลองเจริญ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1