พิธีทอดผ้าป่าขยะ “ZERO WASTE SCHOOL”

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยสู่อาเซียน เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน “ทอผ้าป่าขยะ Zero Waste School””แรลลี่ 4 ดี วิถีพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านพระเพลิง

ติดต่อเรา