ร.ร.บ้านหนองแก รับเชิญวิทยากร ร.ร.วัดธัญญะผล ปทุมธานี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ผอ.เนาวะรัตน์ ถาวร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการแก้ปัญหาการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดธัญญะผล อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ติดต่อเรา