ต้อนรับ ดร.กาญจนา เปรมภิรักษาและคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการด้านการบริหารจัดการศึกษา

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 09.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการด้านการบริหารจัดการศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1