เปิดอาคารศูนย์บริการ SK1 OSS Center

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมบุคลากร ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระ เปิดอาคารศูนย์บริการ SK1 OSS Center ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1