ร.ร.บ้านหนองแก พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ

1 กรกฏาคม 2562 คณะลูกเสือ ผู้กำกับ โรงเรียนบ้านหนองแก

เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ณ โรงเรียนบ้านหนองแก

ติดต่อเรา