การจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

แจ้งโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว /บ้านเขามะกา/ วัดพวงนิมิต /อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179/ บ้านหนองปรือ / อนุบาลวังสมบูรณ์

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนคณะกรรมการค่ายย่อย/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมพิเศษ การจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ตามโควตาเสนอชื่อคณะกรรมการฯ ที่แนบ และขอให้ส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ ทางเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ โควตาเสนอรายชื่อ

ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งรายชื่อคณะกรรมการฯ ได้ที่ลิงค์ http://gg.gg/efrkk

ติดต่อ สพป.สก.1