แจ้งปฏิทินการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อจัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนฯ

แก้ไขหนังสือ ที่ ศธ 04153/ว 1649 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หนังสือที่แก้ไขแล้ว

ลิงค์กรอกรายชื่อผู้ดูแลระบบปัจจัยพื้นฐาน

http://gg.gg/efzcr

 

ติดต่อเรา