พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ

1 กรกฏาคม 2562 คณะลูกเสือ ผู้กำกับ โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข

เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ณ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

ติดต่อเรา