การประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมกิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

ในวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ดังนี้

2472.1

 

 

ติดต่อเรา