ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2562

 

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ผู้ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.  หากมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.nacc.go.th หรือทาง QR Code ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ หนังสือนำส่งและประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.

ติดต่อเรา