พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โรงเรียนบ้านซับมะนาว นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกันเดินขบวนสวนสนามและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านซับมะนาว โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายเสกสรรค์  สำเภาพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ติดต่อเรา