กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

กองลูกเสือโรงเรียนบ้านแก้ง

จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านแก้ง

 โดยมีนายพิจิตร บำรุงชาติ ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือโรงเรียนบ้านแก้ง เป็นประธานในพิธี

และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1