พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562

กองลูกเสือโรงเรียนบ้านทุ่งพระ

จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านทุ่งพระ โดยมีนายประวิทย์ สุวรรณ ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือโรงเรียนบ้านทุ่งพระ เป็นประธานในพิธี

และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 

 

ติดต่อเรา