วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านวังวน  ร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ และบำเพ็ญประโยชน์

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562   1 กรกฎาคม 2562

ติดต่อเรา