พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ อาคาร2 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562