พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม วันลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี และคณะครู

จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ/เดินสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฏาคม 2562

 ภาพโดย  ท่าน ผอ.บรรจบ สมอาษา

ติดต่อ สพป.สก.1