พิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังแดง จัดพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิด ลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบ้านวังแดง ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือสำรอง ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังแดง

ติดต่อ สพป.สก.1