ร.ร.บ้านหนองแก รับการนิเทศฯ จาก ศน.ทิพวรรณ สุวรรณ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จาก ศน.ทิพวรรณ สุวรรณ สพป.สระแก้ว เขต 1

Message us