ร.ร.บ้านหนองแก รับคณะครูศึกษาดูงาน

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 รับคณะครูศึกษาดูงานนวัตกรรม จากโรงเรียนบ้านเขาขาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 /โรงเรียนวัดท่าชัย สพป.นครนายก และ โรงเรียนบ้านหนองกะทะ สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา