วันที่ 26 มิถุนายน 2562 “กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด”

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่..ได้ดำเนินการจัด”กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน”

 

ติดต่อเรา