ร.ร.บ้านหนองแก จัดกิจกรรม เลือกตั้ง

โรงเรียนบ้านหนองแก จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

พร้อมทั้งสอนแนวทางการลงคะแนน ให้กับ นักเรียน

Message us