ร.ร.บ้านหนองแก จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้”

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 

โรงเรียนบ้านหนองแก จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส

“มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

ติดต่อ สพป.สก.1