จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนบ้านท่าแยก

เมื่อวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านท่าแยก  จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก นำโดย  ครูประยงค์ อึ๊งเจริญ

อ่านสารจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อร่วมพลังต่อต้านยาเสพติด ตามคำขวัญที่ว่า  “มุ่งมั่น  แก้ไข  ขจัดยาเสพติด ”

โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของยาเสพติด – โทษ – การป้องกันและ

ภายในกิจกรรมมีการประกวดระบายสี ชั้นปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วาดภาพระบายสีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  และตอบคำถามเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสนุก

 

 

         

        

        

     

     

       

         

         

ติดต่อเรา