26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ จัดกิจกรรมอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด

                        เดินรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด และร่วมกันออกกำลังกายในกิจกรรม To Be Number One 

 

ติดต่อ สพป.สก.1