กิจกรรมวันสุนทรภู่ 62 รร.บ้านคลองสิบสาม

 

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562

 

ติดต่อ สพป.สก.1