“รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” รร.บ้านคลองสิบสาม

 

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม นำนักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2562

 

Message us