กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข นำโดยท่านผู้อำนวยการ จิรภา อินจันทร์สุข

ได้นำคณะครู และ นักเรียน เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด และ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

ติดต่อ สพป.สก.1