วันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านวังวน  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณท่านสุนทรภู่  โดยกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดวาดภาพระบายสี/ตอบคำถาม/และการแต่งชุดผลงานของท่านสุนทรภู่ จากชุดรีไซค์เคิล

ติดต่อเรา