รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ