กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนบ้านวังวน  จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ประกวดวาดรูป,แต่งคำขวัญ,และตอบคำถาม  โดยมีท่าน ผอ.จรินทร์ ถาวรสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน เป็นประธาน

ติดต่อเรา