วันต่อต้านยาเสพติดโลก และ วัน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 26 มิถุนายน  2562  โรงเรียนบ้านหนองไทร 

นำโดย

นายสุพล  โนนคำภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร

คณะครู นักเรียน ชุมชน และหน่วยงานภาคเอกชน 

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวัน TO BE NUMBER  ONE จังหวัดสระแก้ว  (26 มิถุนายน )

ประจำปี 2562

 

 

ติดต่อเรา