รับคณะศึกษาดูงาน 21.06.62

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองแก โดย ผอ.เนาวะรัตน์ ถาวร รับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 30 คน และ โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 13 คน

ติดต่อเรา