ผอ.เนาวะรัตน์ ถาวร ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ผอ.เนาวะรัตน์ ถาวร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม”โครงการอ่านออกเขียนได้และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ” เขตคุณภาพบ้านสร้าง ณ โรงเรียน วัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

ติดต่อเรา