แจ้งลิงค์ การรายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

 

แจ้งโรงเรียนในสังกัด

สำหรับการรายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของสถานศึกษา

ขอให้รายงานผลฯ พร้อมภาพถ่ายประกอบบันทึกลงใน (CD) หรืออัพโหลดไฟล์มาที่ ระบบคลาวด์กลาง ทางลิงค์ http://gg.gg/antidrug62 (แยกตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ >>> คำชี้แจงเพิ่มเติม

ติดต่อเรา