การคัดเลือกนักเรียนตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557

 

เรียน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา / ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

แจ้งแก้ไขกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนเตรียมการคัดเลือกนักเรียน ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2557 เวลา 9.00น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1   รายละเอียดดังแนบ     >>>>    IMG_0005

ติดต่อ สพป.สก.1